Önemli Tarihler

 

Erken Başvuru------------------1 Haziran 2014 tarihi ve öncesi

Geç Başvuru--------------------1 Haziran 2014 sonrası

Bildiri Gönderimi---------------1 Haziran 2014 tarihi ve öncesi

Destek Başvuruları*-----------15 Mayıs 2014 tarihi ve öncesi

 

*12 Türk genç bilim insanı (35 yaş ve daha genç) ve/veya yüksek lisans-doktora-doktora sonrası öğrencilerin toplantıya katılımı Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ile Türk Histoloji Embriyoloji Derneği tarafından desteklenecektir. Destek olunacak katılımcıların seçimi özgeçmişe göre yapılacaktır. Başvuruların sonuçları 15 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında ilgili kişlere iletilecektir. 

 

NOT: 35 yaş ya da altındaki genç bilim insanları ve öğrenciler; bireysel olarak TUBİTAK'ın 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Destek Programı'na başvurabilirler.