Konuşmacılar

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

PROF.DR. MARTIN CHALFIE

 

Columbia Üniversitesi profesörlerinden olan Dr. Chalfie, Harvard Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra  yine Harvard Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1982’de Columbia’ya gelmeden MRC laboratuvarı Moleküler Biyoloji bölümünde Sydney Brenne ile doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü.

Caenorhabditis elegans” ı kullanarak sinir hücrelerinin gelişmesini ve fonksiyonlarını araştırmaktadır. Çalışmaları özellikle mekanosensor nöronlarda kullanılan genler üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmaları iki farklı soruya yanıt aramaktadır: Farklı tipteki sinir hücreleri karakteristik özelliklerini nasıl kazanır ve sürdürürler? Duyu hücreleri mekanik sinyallere nasıl cevap verir?

Dr. Chalfie, GFP (Green Fluorecent Protein) nin biyolojik işaretleyici olarak kullanılabilmesi konusundaki çalışmaları ile 2008 yılında kimya dalındaki Nobel ödülünü iki bilim adamı ile paylaşmıştır. 

 

 
 

PROF.DR. DAVID C. WHITCOMB 

 

Amerikan Pankreatik Hastalıklar Derneği ve Amerikan Gastroenteroloji Birliği Pankreatik Hastalıklar Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüten Prof. Dr. Whitcomb, çok sayıda bilimsel ve profesyonel dernek üyesidir. 2009 yılından bu yana Amerika’nın en iyi doktorları arasında gösterilmektedir. 2010’da Amerika’nın en iyi 75 Gastroenterologu arasında(ASG Review), 2011’de Pennsylvania’nın en iyi 20 doktoru arasında seçilmiştir (Becker’s ACS Review). Ulusal ve uluslararası toplantılarda davetli konuşmacı olarak katılmasının yanısıra, devlete bağlı kurumlar, endüstri kuruluşları ve araştırmacılara konsültanlık yapmaktadır. Akut pankreatit ilişkili pankreas hastalıkları, kronik pankreatit, kistik fibrozisin pankreasa etkileri ve pankreas kanseri başlıca çalıştığı konulardır.

Amerikan Sağlık Enstitüsü (NIH)’nün sponsor olduğu çok merkezli bazı çalışmalara liderlik yapmaktadır. Kompleks hastalıklarda insan genetik programı ile ilgili önemli bir çalışmanın da lideridir.

  

PROF.DR. PETER BUTLER

 

Prof. Dr. Butler’ın çalışmaları  diyabette anormal insülin salınımı, beta hücrelerinin ölüm sebepleri ve diyabetli hastalarda adacık rejenerasyonunun gerçekleşebilirliği  üzerine yoğunlaşmıştır. University of California Los Angeles’te Larry Hillblom Adacık Araştırma Merkezi’ni kurmuştur. Bu merkezde, Tip 1 ve 2 diyabetlerde adacık rejenerasyonu patansiyeli ve beta hücre kaybı mekanizmaları üzerine yoğunlaşan araştırmacılar çalışmalarını yürütmektedir. Çok sayıda ödüle sahip olan Dr. Butler; LHIRC adacık izolasyon ve fizyolojisi merkezinin de direktörüdür. Endokrinoloji, Diyabet ve Hipertansiyon Bölüm başkanıdır. University of California Los Angeles’te diyabetli hastaların tedavileri üzerine çalışmalarını yürütmektedir. 

PROF. DR. SURESH T. CHARI

 

 

Mayo Kliniği’nde Gastroenteroloji ve Hepatoloji bölümünde profesor ve konsültan olarak görev yapmaktadır. Klinik pankreatolojist’tir. Dr. Chari; pankreatik hastalıkların tedavisi üzerine özelleşmiş birkaç klinikten olan Pankreas Kliniği’ nin de önceki dönem başkanlığını yapmıştır. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından desteklenen araştırması; erken dönem pankreas kanseri belirteci olarak yeni başlamış diyabet üzerinedir.  Klinik araştırmaları tropical kronik pankreatit, otoimmun pankreatit, pankreas kistik tümörlerini de içeren geniş bir spektruma yayılmıştır.

2006 dan bu yana Uluslararası Pankreatoloji Birliği konsey üyesi olan Dr. Chari; , 2007-2011 yılları arasında Amerikan Pankreas Birliği Konseyi Üyeliği, 2009-2010 yıllarında Amerikan Pankreas Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 

  

 


DOÇ. DR. MAHASIN OSMAN

 

 

Dr. Osman; Cornell Üniversitesi’nde biyokimya, hücre ve moleküler biyoloji alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Mantarda DNA replikasyon-transkripsiyon ilişkisi üzerine olan doktora çalışması sonrasında; yine Cornell Üniversitesi’nde mantarlarda “IQGAP1 ve Iqg1p” nin hücre polaritesi ve tomurcuklanma yeri seçiminde; salgılama ve sitokineziste belirleyici rolleri olduğunu göstermiştir. Ardından bağımsız bir araştırmacı olarak yine aynı üniversitede Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), Ulusal Kanser Enstitüsü (NIH-NCI ), Amerikan Kanser Derneği (ACS) tarafından desteklenen çalışmaları ile; hücre büyüklüğü ve bölünmesinin düzenlenmesi ile insülin salgılanmasında IQGAP1’nın rolünü göstermiştir. IQGAP1’nın mTORC1 regülasyonundaki rolünü, bu mekanizma ile Akt1 aktivitesinin düzenlenmesini, hücre bölünmesi ve büyümesinin iki katına çıkabildiğini göstermiştir. Halen Brown Üniversitesi’nde çalışmakta olan Dr. Osman; diyabet, komplikasyonları ve kanserle ilişkileri konularında çalışmalarını yürütmektedir. Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği (ASCB) Uluslararası İlişkiler Komitesi (IAC) nin  uzun süredir üyesidir. Gana ve Tanzanya’daki Afrika  Hücre Biyolojisi kurslarının başlamasını sağlayan üyelerdendir. ASCB-IAC’nin misyonuna uygun şekilde; Türkiye’ye de teknoloji ve bilgi transferi sağlamak ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmek üzere Türkiye ile işbirliğini başlatmıştır. 

 

İNGİLTERE

 
 

DR. SLAVICA TUDZAROVA-TRAJOVSKA

 

 

College London Üniversitesi’nde kanserde CDC7 yi hedef alan tedavilerin altında yatan mekanizmalardan biri olan replikasyon-aktivasyon kontrol noktasını keşfetmiştir. Prof. Sir Salvador Moncada ile birlikte çalışmıştır. DNA replikasyonunun başlangıcı ile bağlantılı enerji metabolizmasıni düzenleyen başlıca mekanizmaları araştırmaktadır. Bu projesi ile 2013 yılında Ernst Jung Stiftung bursunu kazanmıştır.  Ocak 2014’den bu yana, kanserde DNA replikasyon inhibisyonunu hedefleyen yenilikçi yaklaşımlar  konusunda bağımsız araştırmacı olarak College London Üniversitesi’nde çalışmaktadır. 

 

TÜRKİYE

 

PROF. DR. M. AKİF BÜYÜKBEŞE

İstanbulda Dünya Diyabet Merkezi’nin Tıbbi Direktörü olmadan önce farklı araştırma merkezleri ve hastanelerde çalışmıştır. Albert Einstein College of Medicine, MD Anderson Cancer Center, Indian Medical Center bunlar arasında yer almaktadır.

Diyabetli hastalar ve aileleri için eğitim programları düzenlemektedir. Faz 3 ve Faz 4 diyabetik ilaç çalışmaları vardır.

Çoğunluğu diyabetle ilgili 100 den fazla makalesi bulunmaktadır. Diyabet ve Endokrinoloji konulu çok sayıda derginin editoryal üyeleri arasındadır. 

PROF. DR. ERDAL KARAÖZ

 

Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurmuştur ve bu merkezin direktörlüğünü yürütmektedir. 2010 yılından bu yana, aynı üniversitede Kök Hücre Bölüm Başkanı’dır.

Çalışmaları doku rejenerasyonu, kök hücrelerce immune baskılama, indükte edilmiş pluripotansiyel kök hücreler (IPSCs) ve diyabet üzerine yoğunlaşmaktadır. “World Federation Preventive & Regenerative Medicine” ve “World Virtual Institute of Preventive & Regenerative Medicine” yönetim kurulu üyesidir. Çok sayıda ödüle sahiptir, kök hücre ve hücre biyolojisi alanında 100 den çok araştırma yazısı mevcuttur. Temel kök hücre teknolojileri ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler üzerine ulusal ve uluslararası toplantılar ve kurslar düzenlemektedir.  

 

PROF. DR. SALIH ŞANLIOĞLU

 

 

Akdeniz Üniversitesi İnsan Gen ve Hücre Tedavi Merkezi’nin kurucusudur. Araştırmaları diyabetin gelişmekte olan gen ve hücre tedavileri yolu ile tedavisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu amaçla; 3. jenerasyon Lentovirus aracılığı ile insülinotropik genlerin diyabetik hayvanlar üzerindeki etkilerini incelemektedir.  İnkretini temel alan tedavilerde karşılaşılan sorunları çözebilmek asıl hedefidir. 

 

 

DOÇ. DR. AHTER DILŞAD ŞANLIOĞLU

 

Akdeniz Üniversitesi tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilm Dalı öğretim üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Gen ve Hücre Tedavileri Merkezi Başkanı’dır. Araştırmaları TNF bağlantılı apopitozisi indükleyen ligand (TRAIL) ve bunun özellikle diyabetteki rolü üzerinedir. TRAIL’in Tip1 ve Tip 2 diyabetteki rolü, beta hücre biyolojisi üzerine etkileri konusunda lokal ve ulusal projeleri vardır. Hayvan modellerinde lentiviral vektör temelli tedavi yaklaşımlarını araştırmaktadır. 

 

 

DOÇ. DR. RANAN GÜLHAN AKTAŞ

 

Çalışmaları;  hücrelerin ve dokuların ışık ve elektron mikroskopik düzeylerde farklı teknikler kullanılarak farklı mikroskoplar altında incelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu mikroskopik çalışmaları ile yurt içinde ve yurt dışında ödüllere sahip olan Dr. Aktaş; son yıllarda karaciğer kanser hücrelerinin farklılaşması ve kanser kök hücreleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.  Bir kanser hücresinin yeniden normal hücreye dönüşebilme olasılığını sorgulamaktadır. Halen Maltepe Üniversitesi’nde son teknolojilerle donatılmış “Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi” kurma çalışmalarını yürütmektedir. 

Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği (ASCB) Uluslararası İlişkiler Komitesi (IAC) üyesi olarak Türkiye ile uluslararası organizasyonlar ve işbirlikleri kurulması için çalışmalarını sürdüren Dr. Aktaş, aynı  zamanda 2016 yılında İstanbul’da yapılacak 15. Uluslararası Histokimya ve Sitokimya Kongresi’nin lokal organizasyon komitesi üyesidir.