Bildiriler Hakkında

 

Sunum Konuları

Diyabet, kanser, diyabet ve kanser ilişkisi, kök hücre, kanser ve diyabete karşı kullanılan ilaçlar, diyabet ve kanserin moleküler temelleri konularındaki tüm çalışmalar  toplantıda sunulabilir. Gönderilen  bildiri özetleri o konudaki uzman  hakemler tarafından incelenecektir. 

Poster Sunum Yeri

Poster sunumları Marma Kongre Merkezi'nde yer alacaktır. Posterinizin yerini belirlemek için lütfen size gönderilen referans numarası ile işaretli yeri bulunuz. 

Poster Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Poster boyutları 80 cm X 120 cm. olarak belirlenmiştir.

Poster sunumları bildiri özetinde yer alan bilgileri kapsamalıdır.  Tüm poster sunumları İngilizce'dir.

Posterin üst kısmında okunaklı şekilde başlığın yer almasına özen gösteriniz. 

Yazar isimleri ve iletişim adresleri posterde ilgilenen katılımcıların size ulaşmaları açısından çok önemlidir. 

Çizimler ve tabloların 2 metre kadar uzaklıktan okunabilir olmasına dikkat ediniz. 

Paragraflardaki ya da resim altlarındaki yazılar en az  24-punto (0.9 cm height) ; başlık en az  36-punto (1.2 cm height) büyüklüğünde olmalıdır.                   

Daha çok okuyucuya ulaşabilmeniz açısından yalın olması ve çalışmanızı özetleyebilmesi önem taşımaktadır. 

Posterler mümkün olduğunca öok kişiye çalışmaların aktarılabilmelerini sağlayabilmek amacı ile; tüm toplantı boyunca sunum yerlerinde kalacaktır. 8 Temmuz 2014, Salı günü saat 18:00 a kadar posterinizi sunum alanında iilgilenenler için bırakmanız önemle rica olunur. 

Poster Yardım Standı

Poster asım alanında görevli arkadaşlarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz, gerekli materyel (pin, makas, bant, v.b.) isteğinde bulunabilirsiniz. 

Poster Ödülleri

En iyi 3 poster bir komite tarafından belirlenecek ve  8 Temmuz 2014 tarihinde kapanış yemeğinde açıklanarak, ödülleri verilecektir.